شما این محصولات را انتخاب کرده اید

سبد خرید

در صورت عدم تمایل یا امکان پرداخت وجه بصورت اینترنتی، می توانید مبلغ مربوط به فایلهای درخواستی تان را از طریق مراجعه به بانک یا خودپرداز یا سایر روشهای مربوطه، به یکی از شماره حسابهای زیر (بنام محمد حاجی اقاجانی ) واریز فرمایید


بانک ملی

۶۰۳۷۹۹۱۷۷۱۶۹۶۲۹۵

بانک سامان

۶۲۱۹۸۶۱۰۴۵۰۲۴۴۳۶