شما این محصولات را انتخاب کرده اید

سبد خرید

کتاب مجربات باقر کتاب مجربات باقر
کتاب مجربات باقر کتاب مجربات باقر

کتاب مجربات باقر

امتیاز مشتریان: 1 از 1 رای
50% تخفیف
10,000 تومان 5,000 تومان

کتاب مجربات باقر


کتاب مجربات باقر یک کتاب ۲۴۲ صفحه ایست که در آن انواع و اقسام دعاهای مجرب و نسخه های طب سنتی آورده شده است. این کتاب ترجمه کتابی عربی است با نام مجربات الباقریه فی امور الروحانیه

همانطور که شاهد هستیم امروزه کتابهای دعا وطب سنتی در بازار زیاد هستند اما متاسفانه به دلیل پیچیدگی مطالب و نا مفهوم یا ناقص بودن یا حتی غیر عملی بودن دستورات این گونه کتابها ابدا قابل استفاده نیستند.جای تعجب اینجاست که با وجود غنی بودن علوم قرآن واهل بیت علیهم السلام در این زمینه ها متاسفانه هیچ تلاش و کوششی در جهت احیای علوم اهل بیت علیهم السلام در زمینه دعاهای مجرب و طب اسلامی و سنتی نمی شود و هر چه امروزه در اغلب کتابها هست غالبا حتی هیچ سندیت وپایه واساسی ندارند.مصیبت بالاتر اینکه وجود کتابهای ناقص وغیر عملی و به ظاهر نقل شده ازاهل بیت علیهم السلام مردم را نسبت به علوم قرآن واسلام واهل بیت علیهم السلام بی اعتقاد کرده است. هم اکنون کتابی که پیش رو دارید یک کتاب بسیار کامل و جامع است که میتواند تشنگان طب سنتی و علوم غریبه را سیراب کند.

مطالب کتاب مجربات باقر سه قسمت یا به سه کتاب تقسیم شده است:
کتاب اول: بخش دعاهای بسیارمجرب
کتاب دوم: بخش مجرب داروهای جنسی
کتاب سوم: بخش نسخه های مجرب طب سنتی

فهرست مطالب کتاب:

بخش دعاهای بسیارمجرب
شناخت ومحاسبه ساعات مخصوص نوشتن دستورات
جدول ساعات روز
جدول ساعات شب
خصوصیات هرساعت فلکی
راز مخفی تبدیل نحس به سعد!(بسیارمجرب)
دستورتهیه محلول روحانی
اصراف عُمّارِمکان قبل ازهرعمل روحانی(بسیاربسیارمهم)
نکته بسیاربسیارمهم درمورداستفاده ازدستورات این کتاب!
دستورات ازدواج سریع وگشایش بخت!(بسیاربسیارمجرب وتضمینی)
ابطال انواع سحروچشم زخم وبرگرداندن اثرش به عاملش! (بسیاربسیارمجرب)
ابطال انواع سحر خورده شده وبرگرداندن اثرش به عاملش! (بسیار مجرب)
دفع نحسی وبدبیاری درخانه(بسیارمجرب)
ابطال السحر مغازه یامنزل (بسیارمجرب)
دفع سحر شخصی وسحردرمنزل(بسیارمجرب)
طردجن وخادمین سحرازمنزل(بسیارمجرب)
دفع سنگ اندازی جن(مجرب)
دفع چشم زخم(بسیارمجرب)
ابطال سریع چشم زخم با کندر(فوق العاده مجرب)
ابطال چشم زخم ودفع آثارسوءآن درروح وجسم(بسیارمجرب)
ابطال سریع چشم زخم با تخم مرغ(مجرب)
حصارمنیع ضد چشم زخم! (بسیاربسیارمجرب)
کنترل شهوت جنسی وتعدیل آن(مجرب)
ختم صلوات(بسیاربسیارمجرب)
توسل به امام رضا علیه السلام(بسیارمجرب)
نمازسیف القاطع(بسیارمجرب)
ختم یا علی (بسیارمجرب)
قضای حاجت سریع(بسیارمجرب)
جلب رزق وروزی وادای قرض(بسیارمجرب)
برکت کیسه پول(بسیارمجرب)
جلب رزق ودفع نزاع ودعوادرمنزل(بسیارمجرب)
رازی برای قطع سردرد در۱۰دقیقه!(بسیاربسیارمجرب)
قطع سردردهای مزمن(بسیارمجرب)
دستورشفای بیماریهای لاعلاج(بسیارمجرب)

مجربات باقر

ختم شفای بیماری های صعب العلاج وحتی لاعلاج(مجرب)
دستورشفای بیماری های مزمن(بسیارمجرب)
راز کهیعص وحمعسق برای شفای آنی بیماریها!(بسیاربسیارمجرب)
اکسیرشفای سریع هرنوع بیماری(بسیاربسیارمجرب)
علاج سریع آنفولانزاوسرماخوردگی(بسیارمجرب)
بهبودسریع سرماخوردگی(مجرب)
علاج سریع تب گرم وسرد(بسیارمجرب)
علاج هرنوع فشارجسمی وروحی (بسیارمجرب)
درمان دردگردن وآرتروز(بسیارمجرب)
قطع خون دماغ (رعاف)(بسیاربسیارمجرب)
قطع سریع خون حیض یا نفاس اضافی(بسیارمجرب)
ازبین بردن دُمَل وغددسرطانی (بسیارمجرب)
تقویت ضعف بینایی (مجرب)

نمازجلب محبت(بسیاربسیارمجرب)
ایجاد آشتی ومحبت بین زن وشوهر(بسیارمجرب)
افزایش عشق شوهربه زن تالحظه مرگ(مجرب)
افزایش عشق زن به شوهرتالحظه مرگ(مجرب)
دستورآشتی کردن وصله رحم(مجرب)
زبان بند(بسیارمجرب)
دستورنورانیت قلب وصفای باطن(بسیارمجرب)
تقویت اراده وهمت ورفع کسلی وتنبلی(مجرب)
تسهیل امورمادی ومعنوی(بسیارمجرب)
نشاط روزانه ونورانیت قلب باسوره یاسین(بسیارمجرب)
تطهیرنفس وجسدوعقل ازوسواس وسحر(بسیارمجرب)
موفقیت ونجات درهرکاری(بسیاربسیارمجرب)
رازی برای موفقیت درهرکارمهم(بسیارمجرب)
برای موفقیت درامتحانات مخصوصا کنکور!(بسیارمجرب)
دفع شر دشمنان ومسئولین (بسیارمجرب)
دفع شراشخاص بدون دانستن اسم مادر(بسیارمجرب)
هلاک ظالم(بسیارمجرب)
ترس ازوقوع بلاودفع آن(بسیاربسیارمجرب)
دفع فال بد یا نفوس بد زدن (مجرب)
رفع ترس وایجادسکینه قلبی(مجرب)
دعای حفظ ازمکروحیله وشردشمنان(بسیاربسیارمجرب)
تسلط برانس وجن وهیبت وعظمت واستجابت دعا(فوق العاده مجرب)
دفع حقارت وترس دربین مردم(بسیارمجرب)
دستوررفع دلشوره(بسیارمجرب)
علاج قطعی وسواس (بسیاربسیارمجرب)
کنترل عصبانیت شخص(مجرب)
کنترل عصبانیت وخوش اخلاقی(مجرب)
دستوررفع غم ناشی ازمصائب(مجرب)
ذکری برای تمرکزفکر(مجرب)
ایجادصبوری وکنترل عجله کردن(بسیارمجرب)
منع روئیت جن وکورکردن دیدباطنی اشخاص(بسیارمجرب)
کورکردن دیدباطنی اشخاص(بسیارمجرب)
دستور ترک اعتیاد(مجرب)
منع مردزنا کاراززناکردن (بسیارمجرب)
منع زن زنا کاراززناکردن (بسیارمجرب)
اصلاح مردوزن زنا کاروآدم فاسدوفاسق(مجرب)
اصلاح انسان گناهکاروفاسد ازدور!(مجرب)
دفع همزادودوست بد!(بسیاربسیارمجرب)
ازبین بردن عشق مجازی(مجرب)
فروش سریع اجناس (بسیارمجرب)
پیداکردن چیزهای گمشده یاسرقت شده(بسیارمجرب)
رازخسته نشدن پاها هنگام راه رفتن(بسیاربسیارمجرب)
برگشت امانتی غصب شده(مجرب)
متوقف کردن ماروافعی با ذکر!(بسیارمجرب)
دفع سم مار(بسیارمجرب)

مجربات باقر

دفع نیش عقرب با خودعقرب(بسیارمجرب)
ساکت کردن سگ باذکر!(بسیارمجرب)
دفع موریانه (بسیاربسیارمجرب)
دفع موش(بسیارمجرب)
خلاصی اززندان(بسیارمجرب)
کشف وارتباط با موکلین درخواب (بسیارمجرب)
ساکت کردن گریه بچه ورفع بی خوابی(بسیارمجرب)
دستوری برای خوش شانسی!(بسیارمجرب)
تقویت حافظه ووسعت ذهن (بسیارمجرب)
معجون اعجازانگیزتقویت حافظه(بسیاربسیارمجرب)
تقویت هوش وحافظه درکودکان وبزرگسالان(بسیارمجرب)
دستورات بچه دارشدن(بسیاربسیارمجرب)
حصارمنیع برای کورکردن دزد!!!(بسیاربسیارمجرب)
برگرداندن اثرسحر وجادو واحضارات وعزائم به ساحر(بسیارمجرب)
پسرشدن طفل (بسیارمجرب)
دخترشدن طفل (بسیارمجرب)
زیباشدن صورت وسیرت طفل(بسیارمجرب)
رازلاغری باعلم حروف!!!(منحصربفردوبسیارمجرب)
ویاگرای روحانی برای افزایش میل وقدرت جنسی!!!(بسیارمجرب)
دائمی کردن اثرویاگرای روحانی!!!
روشهای استخاره(بسیارمجرب وصحیح)
تذکرات بسیارمهم درباره استخاره کردن(حتمابخوانید!!!)
حسابهای حرام وبی معنی درعلوم غریبه!
حسابی برای تشخیص زن فاسدوزناکار!
لوح حیات وممات برای فهمیدن مرگ وزندگی دونفر!!!
معرفی اصطلاحات کتب قدیمی
بخش مجرب داروهای جنسی
ادویه جنسی گیاهی(بسیارمجرب)
غذاهای مجازوغذاهای ممنوع
غذاهای طبع سردوگرم
حلوای سیر(بسیارقویترازقرص ویاگراوبسیاربسیارمجرب)
حلوای شب عروسی(مجرب)
تقویت آلت ونعوظ(مجرب)

مجربات باقر

اعاده قدرت جماع(نزدیکی جنسی)(بسیارمجرب)
ازدیادشهوت ومیل جنسی(مجرب)
افزایش مدت نزدیکی جنسی(مجرب)
ازدیادمنی وقدرت جنسی(مجرب)
منع سرعت انزال وتقویت عمومی بدن(مجرب)
قرص جنسی طبیعی برای گرم کردن بدن(مجرب)
ازدیادوتقویت اسپرم(مجرب)
نقاط تحریک زن درایام ماه عربی(مجرب)
بزرگ کردن آلت مردان(مجرب)
روش شکارکرم بدون کندن خاک!(مجرب)
تنگ کردن آلت زنان(مجرب)
بخش نسخه های مجرب طب سنتی
درمان سریع درد پریودی(بسیارمجرب)
قطع سریع خون عادت ماهیانه اضافی وقاعدگی(بسیاربسیارمجرب)
نسخه تقویت موومژه وابرو(بسیارمجرب وعالی)
علاج جوش صورت(مجرب)
درمان جوشهای سرسیاه(بسیارمجرب)
درمان گلودردوسرفه(بسیارمجرب)
درمان سرفه های قدیمی(بسیارمجرب)
درمان سریع کم کاری یاپرکاری تیروئید(بسیاربسیارمجرب)
نسخه های تقویت اعصاب(بسیارمجرب)
داروی آرامش سریع(بسیارمجرب)
داروی بیماران هموفیلی (مجرب)
درمان قطعی کمبودآهن(بسیارمجرب)
درمان کم خونی وفقرآهن وتالاسمی(مجرب)
درمان بیماری سینوزیت(بسیارمجرب)
انسدادسریع زخم سر با زرچوبه!(بسیارمجرب)
دفع سریع یبوست با آب شوروشیرین(مجرب)
داروی ضددرد دیسک کمر(بسیارمجرب)
تخلیه خون مردگی زیرناخن باخمیر!(بسیارمجرب)
درمان یبوست مزمن درکودکان وبزرگسالان(بسیارمجرب)
نسخه ترک اعتیادبه تریاک (بسیارمجرب)
درمان سه روزه بیماری اوریون(بسیارمجرب)
دفع کرم کدووکرمک وانگل(بسیارمجرب)
پیشگیری ازبیماریهاباپیاز(بسیارمجرب)

مجربات باقر

درمان آبسه دندان در۳روز(بسیارمجرب)
درمان چربی خون (کلسترول)(مجرب)
درمان دیابت (قندخون)(مجرب)
درمان سریع مسمومیت (بسیارمجرب)
درمان درد زانوومفاصل ونقرس(بسیارمجرب)
ترمیم پوست سوخته ازآب جوش وآتش(بسیارمجرب)
درمان قطعی درد معده ونفخ(مجرب)
درمان سنگ کلیه( مجرب)
درمان سریع آبریزش بینی (بسیارمجرب)
ازدیاد شیر مادر(مجرب)
درمان سرماخوردگی وگلودرد زن باردار(بسیارمجرب)
درمان دل درد نوزاد و مادرشیرده(بسیارمجرب)
درمان عفونت ادراری و ترشحات زرد بارداری(بسیارمجرب)
درمان افسردگی بعد اززایمان(مجرب)
درمان واریکوسل بیضه (مجرب)
درمان اگزما و خارش وپوست اندازی (بسیارمجرب)
نسخه کمردرد و دردهای عضلانی(بسیارمجرب)
درمان عفونت ریه و آسم و برونشیت (بسیاربسیارمجرب)
درمان سریع دردگوش (مجرب)
درمان سنگینی گوش(مجرب)
داروی گیاهی برای آرامش بچه های بیش فعال(مجرب)
درمان سنگ صفرا(بسیارمجرب)
حروف ابجدکبیر
ضمیمه
وزنها ومقادیرقدیم وجدید

کتاب مجربات باقر

درباره پشتیبانی محصول

کلیه محصولات پیش از انتشار توسط کارشناسان سرزمیـــــن فایــــل بررسی می شود اگر قبل از خرید سؤالی دارید می توانید در قسمت دیدگاه ها مطرح کنید اما اگر بعد از خرید محصول به هرگونه پشتیبانی نیاز داشتید ، از طریق پنل کاربری برای فروشنده تیکت ارسال نمایید

روشهای پشتیبانی

جهت ارسال تیکت جدید باید وارد حساب کاربری خود شوید.
50% تخفیف
10,000 تومان 5,000 تومان
مزایای شما از این خرید:
500 امتیاز باشگاه مشتریان
6 ماه پشتیبانی کاملا رایگان و تضمین شده
دریافت کد تخفیف 20 درصدی برای خرید بعدی
دریافت رایگان بروزرسانی ها از صفحه محصول
دسترسی به فایل محصول به صورت مادام‌العمر
ارتباط مستقیم خریدار با فروشنده از طریق سیستم پشتیبانی سرزمین فایل
قابل دسترسی از طریق این پلن ها: الماس - برنزی - طلایی - نقره ای
شما می توانید این محصول و 503 محصول دیگر را با کمترین قیمت و خرید اشتراک ویژه دانلود نمایید.
کتاب مجربات باقر
امتیاز مشتریان: 1 از 1 رای
شامل: 242 صفحه
تعداد پارت: 1
اندازه: 7 مگابایت
فرمت: PDF
زبان: فارسی
استپ: طب سنتی
برگزارکننده: محسن
به روز شده در:

سایر محصولات محسن لولوییان بجستانی Other Products

پکیج کتاب گنج نامه شهرهای ایران
محسن لولوییان بجستانی
محسن لولوییان بجستانی
پکیج کتاب گنج نامه شهرهای ایران گنج نامه ها یا نسخه گنج ها، کتاب ها یا نوشته ها و یا حتی نقشه و کروکی هایی از محل های مهم باستانی بودند که در آن زمان توسط افراد بلند مرتبه در آن منطقه ها دفینه گذاری هایی انجام شده و این مکان ها توسط افرادی قابل […]
0 فروش
5.0
69,000 تومان
کتاب مجربات کنز المحمد (مجربات کامله)
محسن لولوییان بجستانی
محسن لولوییان بجستانی
کتاب مجربات کنز المحمد (مجربات کامله) خلاصه ای از کتاب : در مقدمه کتاب امده است : «برترین ها پیش از ۲۰۰۰ کتاب  ، این کتاب  از بهترین ها و مجربات نام برده شده است ، به همین کتاب اکتفا کنید که  برای دعا یکی از کاملترین کتاب هاست و از منابع معتبر و صحیحی […]
0 فروش
1
12,000 تومان
کتاب گنج یابی نشانه های کهن
محسن لولوییان بجستانی
محسن لولوییان بجستانی
کتاب گنج یابی نشانه های کهن کتاب کامل رمزگشایی همه نشانه ها در دفینه یابی تفسیر و توضیح علائم و نشانه های مهم شامل :نشانه های دفینه را بشناسیم ، نشانه های دفینه چگونه رمز کشایی می شوند ، معانی آثار و علائم دفینه: ماهی ، درختان کهنسال ،  شیر ، جای پا ، شکل […]
0 فروش
5.0
6,000 تومان
کتاب علائم و نشان در کوه ها و صخره و جن
محسن لولوییان بجستانی
محسن لولوییان بجستانی
کتاب علائم و نشان در کوه ها و صخره و جن این  کتاب شامل  علایم باستان شناسی میباشد که در اختیار شما کاربران عزیز سرزمین فایل قرار گرفته است  ، همانطور که میدانید پدران ما برای حفظ اشیا و سرمایه های خود از این آثار و علایم به عنوان مکانی امن جهت مخفی سازی ثروت […]
0 فروش
5.0
6,000 تومان

محصولات مرتبط Related Products

پکیج کتاب گنج نامه شهرهای ایران
محسن لولوییان بجستانی
محسن لولوییان بجستانی
پکیج کتاب گنج نامه شهرهای ایران گنج نامه ها یا نسخه گنج ها، کتاب ها یا نوشته ها و یا حتی نقشه و کروکی هایی از محل های مهم باستانی بودند که در آن زمان توسط افراد بلند مرتبه در آن منطقه ها دفینه گذاری هایی انجام شده و این مکان ها توسط افرادی قابل […]
0 فروش
5.0
69,000 تومان
کتاب مجربات کنز المحمد (مجربات کامله)
محسن لولوییان بجستانی
محسن لولوییان بجستانی
کتاب مجربات کنز المحمد (مجربات کامله) خلاصه ای از کتاب : در مقدمه کتاب امده است : «برترین ها پیش از ۲۰۰۰ کتاب  ، این کتاب  از بهترین ها و مجربات نام برده شده است ، به همین کتاب اکتفا کنید که  برای دعا یکی از کاملترین کتاب هاست و از منابع معتبر و صحیحی […]
0 فروش
1
12,000 تومان
کتاب گنج یابی نشانه های کهن
محسن لولوییان بجستانی
محسن لولوییان بجستانی
کتاب گنج یابی نشانه های کهن کتاب کامل رمزگشایی همه نشانه ها در دفینه یابی تفسیر و توضیح علائم و نشانه های مهم شامل :نشانه های دفینه را بشناسیم ، نشانه های دفینه چگونه رمز کشایی می شوند ، معانی آثار و علائم دفینه: ماهی ، درختان کهنسال ،  شیر ، جای پا ، شکل […]
0 فروش
5.0
6,000 تومان
کتاب علائم و نشان در کوه ها و صخره و جن
محسن لولوییان بجستانی
محسن لولوییان بجستانی
کتاب علائم و نشان در کوه ها و صخره و جن این  کتاب شامل  علایم باستان شناسی میباشد که در اختیار شما کاربران عزیز سرزمین فایل قرار گرفته است  ، همانطور که میدانید پدران ما برای حفظ اشیا و سرمایه های خود از این آثار و علایم به عنوان مکانی امن جهت مخفی سازی ثروت […]
0 فروش
5.0
6,000 تومان